Medisch Centrum Lisse heeft een eigen ‘gezicht’

Een modern, eigentijds en fris logo straalt uit wat de eigenaar en de gebruikers van Medisch Centrum Lisse nastreven.

De eerste- en nuldelijnszorg die we aan u geven, wordt zowel in kwaliteit als kwantiteit beter als zorgverleners intensief met elkaar samenwerken. Medisch Centrum Lisse is gebouwd met de visie dat intensieve samenwerking gewenst en noodzakelijk is voor geïntegreerde, hoogwaardige, toekomstbestendige zorg.