Marente

U woont zelfstandig thuis. En vanwege ouderdom, ziekte of revalidatie heeft u ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld van uw partner, familie of vrienden. Maar misschien redt u het daar niet mee. In dat geval kunt u wijkverpleging van Marente inschakelen.

Zelfstandig blijven

Samen met de wijkverpleegkundige bekijkt u wat nodig is om uw dagelijks leven te leiden. Het uitgangspunt is dat u zoveel mogelijk zelf de regie houdt en zoveel mogelijk zelf blijft doen. De thuiszorg helpt u deze zelfstandigheid te behouden en te vergroten. Ook wordt er gekeken hoe uw omgeving of andere instanties kunnen helpen. Denkt u aan uw familie of een bedrijf die een warme maaltijd aan huis bezorgt.

Verzorging en verpleging

Zorgverleners komen bij u thuis voor de dingen die u niet zelf of met uw mantelzorger kunt doen. Denk aan ondersteuning bij het douchen en aankleden. Of verpleegkundige handelingen zoals medicatie toedienen en een wond verzorgen. Daarnaast houden de thuiszorgmedewerkers altijd een oogje in het zeil en maken ze een praatje met u.

Kleinschalige wijkteams

De thuiszorg van Marente werkt met kleinschalige wijkteams die zelfstandig de zorg organiseren. Hierdoor ziet u weinig wisselende gezichten, heeft u veel invloed op het tijdstip dat u zorg krijgt en u kunt de thuiszorgmedewerker rechtstreeks bereiken.

Beeldzorg

Ook is het mogelijk om beeldzorg van Marente te krijgen. Via een tablet heeft u regelmatig contact met een zorgverlener van de thuiszorg. Handig voor zorg waarbij het niet nodig is dat de zorgverlener fysiek bij u aan huis komt, zoals herinnering aan inname medicatie, begeleiding bij het spuiten van insuline en begeleiding bij dag- en nachtritme.

Kijk voor meer informatie op www.marente.nl/thuiszorg. Of bel naar 071 409 33 33.

_MTW0659
logo Marente Thuiszorg 20162